Letecká inšpekcia

Letecká inšpekcia je letecké monitorovanie, ktoré väčšinou používame na zistenie konkrétnej veci zväčša technického charakteru. Jedná sa o letecké snímkovanie alebo videozáznam (aj termovízne snímkovanie) vo výškach na ťažko dostupných miestach, kde podľa zákazníka je predpoklad k technickým nedostatkom, ktoré sú spôsobené prevažne dlhodobou prevádzkou daného zariadenia, časom a poveternostnými podmienkami. Na dron vieme umiestniť akékoľvek Vaše meracie zariadenie, ktoré potrebujete k inšpekcii.