Letecké video

Je to videozáznam, ktorý vytvárame pomocou HD kamery uchytenej na UAV (drone). Letecký záznam je vyhotovený vo vysokej kvalite bez nežiadúcich vibrácií a otrasov, pretože upevnenie na UAV je zabezpečené pomocou 3-osového závesného stabilizačného systému vyvinutého k tomuto účelu. Záznam vieme vyhotoviť v MP4, MOV a AVCHD formáte. Výber formátu je na klientovi.